Vad är miljöteknik?

Enligt nuvarande beräkningar finns det 7 miljarder människor som delar planeten med naturen och som konkurrerar om utrymme och resurser. Försöken att begränsa de negativa effekter som mänskligheten har på naturen och den globala miljön gör att allvarliga frågor som klimatförändringar står högt på den politiska dagordningen för många regeringar runt om i världen. Vid sidan av politik och styrning hjälper en ny typ av teknik mänskligheten att finjustera den känsliga balansen mellan den utvecklade världen och naturen.

Miljöteknik, även känd som ”grön” eller ”ren” teknik, avser tillämpningen av miljövetenskap vid utvecklingen av ny teknik som syftar till att bevara, övervaka eller minska de skador som människan regelbundet orsakar miljön när hon förbrukar dess resurser. Hållbar utveckling är kärnan i miljöteknik – antagna metoder som driver på den ekonomiska utvecklingen genom att undvika utarmning av naturresurser och ytterligare föroreningar.

Enkelt uttryckt syftar miljöteknik till att skydda miljön. Den erbjuder sätt att konsumera som är mindre förorenande eller gör det på ett hållbart sätt, och ofta erbjuder den nya sätt att undvika att naturresurserna uttöms helt och hållet. Framträdande exempel är sol- och vindenergi, avsaltning av vatten (avlägsnande av salt eller andra mineraler från saltvatten), elfordon och pyrolys (termokemisk nedbrytning av organiskt material).

Innovativ ny miljöteknik som håller på att växa fram

Dussintals nya och innovativa miljötekniker dyker upp varje år, varav en del är redo för masskonsumtion och många fler befinner sig på prototypstadiet eller på konceptprövningsstadiet – alla är i slutändan sammanlänkade av en önskan att tillhandahålla hållbara verktyg för vår gemensamma användning. Här är några exempel på nya innovationer som har potential att påverka och forma våra framtida miljöprocesser.

Företaget LightManufacturing har nyligen gjort ett revolutionerande genombrott inom plasttillverkning genom att använda heliostater (apparater med drivna speglar som reflekterar ljus) för att koncentrera och reflektera solens strålar för att smälta plast och göra den formbar. Traditionell plasttillverkning använder fossila bränslen som råvara för produkten och för att tillhandahålla energi för tillverkningsprocessen, men LightManufacturings innovativa nya process är helt fri från fossila bränslen. Processen är inte begränsad till nya plaster utan kan även användas för att forma återvunnen plast.

När det gäller återvinning och rening av avloppsvatten har en fysiker från National Taiwan University, Din Ping Tsai, utvecklat en energisnål metod för rening av avloppsvatten med hjälp av ultraviolett ljus och zinkoxid som appliceras på cd-roms. CD-skivor, som finns i miljontals exemplar, används numera sällan och utgör en billig och lättillgänglig källa för rening av avloppsvatten. Under de senaste försöken, där de snurrande skivorna förbrukar mycket lite ström, bröt anordningen ned över 95 % av vattenföroreningarna efter en timmes behandling.

Miljöövervakning

En viktig del av miljötekniken är miljöövervakning, dvs. de processer och verksamheter som utförs för att övervaka miljöns kvalitet. Miljöövervakning har blivit en viktig del av statliga och privata organisationers politik över hela världen. Men hur exakt tar specialister prover och fastställer resultat?

Lämna en kommentar