Vilket är det farligaste djuret i havet?

Vilket är det farligaste djuret i havet? illustration

Havet är en mystisk och fascinerande plats, hem till en mängd olika arter som sträcker sig från de vackraste till de mest dödliga. Många människor attraheras av havets outforskade djup och de djur som bebor dessa vatten. Men inte alla invånare i oceanerna är lika ofarliga som de kan verka på avstånd. Några av de … Läs mer

Hur kan vi minska matsvinnet i samhället och på individnivå?

Hur kan vi minska matsvinnet i samhället och på individnivå? illustration

Matsvinn är ett växande problem som påverkar både miljön och ekonomin. Enligt FN:s livsmedelsorgan slösas uppskattningsvis en tredjedel av all producerad mat bort globalt varje år. Detta innebär inte bara en enorm förlust av resurser, utan också utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. För att skapa en hållbar framtid behöver vi alla göra vår … Läs mer

Vad är klimatsmart resande och hur kan vi minska vår påverkan?

Vad är klimatsmart resande och hur kan vi minska vår påverkan? illustration

Klimatförändringarna har placerat hållbarhet högst på dagordningen världen över, och hur vi reser är en väsentlig del av debatten. Med den här artikeln vill vi ge dig en djupare förståelse för vad klimatsmart resande faktiskt innebär och hur var och en av oss kan bidra till en lägre klimatpåverkan genom våra resevanor. Vad innebär klimatsmart … Läs mer

Hur kan vi skydda och bevara våra hav och sjöar?

Hur kan vi skydda och bevara våra hav och sjöar? illustration

Våra hav och sjöar är avgörande för livet på jorden, de producerar syre, absorberar koldioxid och är hem för en oändlig mångfald av marint liv. Dessutom är de grundläggande för mänsklig verksamhet, inte bara som källa till mat och energi utan också för rekreation och transport. Trots dess ovärderliga betydelse, står våra marina och sötvattenmiljöer … Läs mer

Nyheter: 40-tal företag utbytte erfarenheter om sitt arbete med Klimatlöftet företag

esportnyheter 1

”Börja där du står – och dra dig inte för att be om hjälp” var ett av flera goda råd som deltagarna gav varandra den 6 mars. Då samlades ett fyrtiotal företag och organisationer för att få inspiration och erfarenhetsutbyte inom ramen för Klimatlöftet företag.  Under två matiga timmar fick företag, organisationer och experter chansen … Läs mer