Vad är miljöteknik?

Vad är miljöteknik?

Enligt nuvarande beräkningar finns det 7 miljarder människor som delar planeten med naturen och som konkurrerar om utrymme och resurser. Försöken att begränsa de negativa effekter som mänskligheten har på naturen och den globala miljön gör att allvarliga frågor som klimatförändringar står högt på den politiska dagordningen för många regeringar runt om i världen. Vid … Läs mer

Kända miljöprofiler

Kända miljöprofiler

Miljö- och klimatfrågor har länge varit något som många personer jobbar med. Det är speciellt viktigt för dessa personer att ta hand om miljön på ett bra sätt, och de gör sitt yttersta för att få fler människor till att göra sitt för att bevara miljön. I samband med detta har det dock dykt upp … Läs mer

Nyheter: Bidra i arbetet mot marin nedskräpning och plastföroreningar

Den svenska västkusten är särskilt drabbad av ilandflutet skräp från Nordostatlanten och situation är idag oacceptabel. Gemensamma insatser från länderna kring Nordostatlanten är därför nödvändiga för att förebygga och minska tillförseln och uppnå en god miljöstatus. Över 90% av det skräp som återfinns på stränder är plast. Läs hela nyheten här

Nyheter: Ny antologi om biologisk mångfald

Biologisk mångfald är avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biologisk mångfald beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna. I en ny antologi diskuterar forskare vad biologisk mångfald är, vilka problemen är och ger förslag på lösningar. Läs hela nyheten här

Nyheter: Det digitala teoriprovet för jägarexamen följs upp och utvecklas

Sen början av 2021 har teoriprovet för jägarexamen gått över till att genomföras digitalt. Överlag upplevs förändringen som positiv, men det har också framförts synpunkter på att provet blivit svårare och att fler än tidigare misslyckas med provet. Nu samlar Naturvårdsverket in synpunkter på det digitala teoriprovet för att kunna utveckla detta i ett nästa … Läs mer

Nyheter: Olofström är Sveriges friluftskommun 2021

Olofström vinner priset som Sveriges bästa friluftskommun 2021. Partille har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest och utses till Årets förbättrare Priserna delades ut idag på den digitala Tankesmedja för friluftsliv. Läs hela nyheten här

Nyheter: Majoritet positiva till förbud mot klimatpåverkande produkter

Klimatmedvetenheten är fortsatt hög bland svenskarna och många vill se åtgärder från såväl företag som från politiskt håll. En majoritet är positiva till förbud av varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt är det färre än tidigare som får dåligt samvete av sin egen klimatpåverkan. Det framgår av nya rapporten Allmänheten om klimatet … Läs mer

Nyheter: Sverige i globalt samarbete för pris på koldioxid

Allt fler länder nu vill utveckla utsläppshandel för att sätta ett pris på klimatutsläpp. Sverige, som har lång erfarenhet av frågan, går nu in som medlem i International Carbon Action Partnership för att stärka samarbetet kring utsläppshandel. Läs hela nyheten här

Nyheter: Nytt regelförslag – 400 000 ton mer matavfall kan återvinnas i Sverige per år

Naturvårdsverket redovisar idag ett regeringsuppdrag om hur artikel 22 om bioavfall i EUs avfallsdirektiv kan genomföras i svensk lagstiftning. Kraven på utsortering och insamling av livsmedels- och köksavfall innebär att de utsorterade mängderna kan öka med cirka 400 000 ton från framförallt hushåll, dagligvaruhandel och restauranger. Läs hela nyheten här