Nyheter: Fjällbesökarnas vanligaste misstag

Antalet besökare i de svenska sommarfjällen ökar, något som förstärkts av pandemin. En enkätundersökning genomförd av Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd visar dock att många besökare är sämre förberedda för sin vistelse än tidigare. De vanligaste misstagen är att underskatta vädrets snabba växlingar, överskatta mobiltelefonens täckning samt även i övrigt är dåligt förberedda inför fjällturen. Läs hela nyheten … Läs mer

Nyheter: Fjällen satsar för att öka besökarnas kunskap om allemansrätten

Svenskarnas intresse för fjällsemester har ökat kraftigt under coronapandemin och trenden väntas bestå. Ökat tryck på populära områden i fjällen har samtidigt aktualiserat frågor om allemansrätten. Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört en enkätundersökning till destinationsbolag i fjällen och STF:s fjällstationer. Resultatet visar att en stor majoritet planerar insatser i sommar för att öka besökarnas kunskap om … Läs mer

Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi

Att bygga upp ett företag ställer idag större krav på entreprenörer som i allt större utsträckning måste tänka på hur deras produktion påverkar miljön. I takt med att fler människor blir medvetna om de miljöhot vi står inför så ökar också samhällets förväntningar på en hållbar produktion där regelverk följs. I frågan om hur företag … Läs mer

Nyheter: Vägen till klimatomställning för småföretagen

Vilka insatser kan påskynda de små och medelstora företagens klimatomställning? En ny studie visar att bidrag är viktiga men att bidragens effekter ökar om stödet kombineras med andra typer av insatser. För att få med småföretagarna på tåget är det viktigt att tydliggöra den affärsnytta klimatinsatserna kan ge. Läs hela nyheten här

Nyheter: Ny sammanhållen statistik för fyra olika former av skogsmark

Nästan 9 procent av Sveriges hela skogsmark är formellt skyddad och ungefär 5,6 procent av den produktiva skogsytan bevaras genom frivilliga avsättningar av markägare. Det visar ny statistik från SCB som är framtagen i samverkan med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Läs hela nyheten här

Nyheter: Extra satsning på naturnära jobb i 16 kommuner

Över tio miljoner kronor satsas på naturnära jobb i 16 kommuner. Bland annat Ragunda, Katrineholm och Sala kommun får bidrag för att anställa arbetssökande. Ungefär hälften av bidraget ska användas för att rekrytera unga som möter en allt tuffare arbetsmarknad under pandemin. Läs hela nyheten här