Nyheter: ”Sänkt reduktionsplikt försämrar konkurrenskraften för svenska företag”

Elektrifieringen är helt nödvändig för att nå klimatmålen, men den löser inte problemet med de över 84 000 tunga fordon som utgör den befintliga fordonsflottan. Nästan hälften av transportföretagen ser en risk att de kan komma att förlora kunder som en direkt följd av den sänkta reduktionsplikten, skriver tio transport- och logistikchefer tillsammans med miljökonsultfirman … Läs mer

Nyheter: Afrikanska svinpesten: Don’t mention the war

Så skedde det som inte fick hända, den fruktade afrikanska svinpesten (ASF) kom till Sverige. Det för grisar extremt smittsamma och dödliga viruset tog ett geografiskt jättesprång och satte ner sin fot i Fagersta, mitt i Sverige. Grisbranschen har jobbat hårt i många år för att just detta inte skulle ske. Så hur kunde det … Läs mer