Plast, ett problem som når den djupaste delen av haven

Plast har nått planetens djupaste punkt, en plats – Challenger Deep – som ligger 11 000 meter under havsytan och som mycket få människor har besökt. Denna upptäckt är det bästa beviset på problemets omfattning och på att det är dags att bli medveten om det och göra allt för att vända situationen.

Plast kan nu hittas flytande över hela världens hav. Faktum är att enligt uppgifter från Förenta nationerna (FN) från 2018 tar havet emot hela åtta miljoner ton plast varje år. Men vad vi inte ens kunde föreställa oss förrän nu är att plast även har nått de djupaste delarna av havet. Ett tydligt exempel: vid planetens djupaste punkt, den som kallas Challenger Deep – som ligger på 10 928 meters djup – upptäckte årets expedition av den amerikanske miljardären Victor Vescovo godispapper och en plastpåse. Hur hamnade de här? Kan vi göra något för att förhindra det? Denna miljötragedi väcker många frågor.

HUR PÅVERKAR PLAST HAVET? DE VIKTIGASTE KONSEKVENSERNA

I dag produceras fler plastföremål i världen än någonsin tidigare, närmare bestämt 500 miljoner ton, enligt Greenpeace. Många av dem är engångsplast som flaskor, påsar, tallrikar osv. När vi gör oss av med dem kan detta avfall hamna på en soptipp eller i bästa fall återvinnas. Problemet är att uppgifterna om återvinning enligt denna icke-statliga organisation inte är särskilt lovande: av all plast som producerats i världen fram till i dag har endast 9 procent återvunnits, jämfört med 12 procent som har förbränts och 79 procent som har hamnat på soptippar eller direkt i miljön.

När vi till exempel slänger en flaska måste vi ta hänsyn till att den med största sannolikhet kommer att hamna i havet, även om vi slänger den många kilometer från havet. Därför måste vi vara medvetna om konsekvenserna av våra handlingar. Låt oss ta en titt på tre av dem:

En värld invaderad av plast
Enligt Europaparlamentet fanns det 2018 redan över 150 miljoner ton plastavfall i haven. Och om trenden inte vänds är utsikterna dystra: år 2050 kan haven enligt en uppskattning från Ellen MacArthur Foundation – en välgörenhetsorganisation som specialiserar sig på cirkulär ekonomi – innehålla mer plast än fisk.

Miljoner i förluster och investeringar
De sektorer som är beroende av havet drabbas av konsekvenserna. Enligt Europeiska unionen (EU) uppgick skadorna och förlusterna för fiskesektorn 2018 till 61,7 miljoner euro. Dessutom har rengöringen av Europas kuster och stränder en årlig kostnad på mellan 194 och 630 miljoner euro enligt Joanna Drake, biträdande generaldirektör för miljöfrågor vid Europeiska kommissionen.

Mikroplaster finns i livsmedelskedjan
Den plast som finns i haven bryts ner till mikrofragment som tas upp av havsfaunan, vilket gör att de hamnar i vår kost med konsekvenser för människors hälsa som ännu inte är kända. Enligt en FAO-studie från 2016 visste upp till 800 arter av blötdjur, kräftdjur och fiskar redan hur det var att äta plast.

FEM SÄTT ATT SKYDDA HAVEN

Haven genomgår en kris utan motstycke på grund av klimatförändringar, överfiske, föroreningar – där plast kommer in – och förstörelse av marina livsmiljöer. Dessa problem genereras av människans handlingar, men den goda nyheten är att lösningen ligger i dina händer. Tillverkarnas och regeringarnas ansvar är uppenbart, men vi kan inte bortse från konsumenternas roll. Varje liten åtgärd, till exempel att se till att avfallet läggs i rätt behållare, är viktig. Konsumenterna är mäktiga och kan få en global påverkan.

Det bästa sättet att skydda haven är lika uppenbart som det är komplicerat att genomföra: minska användningen och konsumtionen av plast, särskilt engångsplast som nämns ovan eftersom den är ansvarig för 49 % av havsföroreningarna, enligt uppgifter (2018) från Europaparlamentet. På samma sätt finns det små dagliga gester som i hög grad kan bidra till att minska plasten i haven. Till exempel:

Byt ut plastpåsar mot återanvändbara tyg- eller fiberpåsar.

Minska förbrukningen av muggar, tallrikar, bestick och flaskor av plast.

Köp mat i lösvikt och undvik produkter som är förpackade i plast.

Välj matförpackningar av metall eller glas i stället för plastförpackningar.

Undvik att använda kosmetika som innehåller mikrosfärer av plast.

Lämna en kommentar