Vad säger strandskyddet egentligen?

I Sverige har vi en unik tillgång till vår natur i och med den vida kända allemansrätten som gör att vi kan gå i skogen i stort sett överallt så länge vi inte skadar den. Det är en ynnest som int efinns i alla länder och det ska vi vara glada för. Många svenskar skulle inte kunna tänka sig att inte kunna gå ut och njuta av en dag i skogen. Eller på stranden för den delen. På stranden är det inte riktigt samma regler som gäller dock utan där finns det något som heter strandskydd. Det är en del av allemansrätten men har också sina egna regler.

Strandskyddet värnar om friheten

Friheten att bada, vandra på strand eller fiska är tack vara strandskyddet. Strandskyddet ger oss lov till att göra allt detta och det innefattar både själva stranden men även havet utanför. Det är alltid okej att fiska och bada i havet var du än är om det inte råder särskilda bestämmelser. Det är även okej att vandra, ha picknick eller paddla.

Strandskyddet har funnits i Sverige sedan 1950-talet och det täcker in både hav, sjöar, vattendrag och öar i hela Sverige. Det brukar sägas att det finns två stycken syften med strandskyddet och dessa är: att skydda allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur och växter. Den generella regeln är att strandskyddet gäller 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet. Dock så kan det variera något men det är de generella riktlinjerna. Det betyder att det råder särskilda regler för att påverka den biologiska mångfald av djur och växter som finns där. Det är inte okej på samma sätt att uppföra nya byggnader eller att bygga om gamla byggnader inom detta område. Det blir dock lättare och strandskyddet försvagas som du kan läsa om här under.

Strandskyddet försvagas årligen

Det är en liten trend att strandskyddet håller på att försvagas. Förr så var det väldigt svårt att få tillstånd att bygga hus tillexempel nära vatten men det har ändrats. Det går att bygga nära havet eller sjöar och det låter kanske lite motsägelsefullt. Det blev lättare runt år 2009 då reglerna i strandskyddet ändrades lite och gav kommunerna mer makt att själva bestämma var och hur det skulle vara okej att bygga hus nära kuster. År 2014 så blev det möjligt för Länsstyrelsen att totalt upphäva strandskyddet för att bygga hus och andra byggnader vid små sjöar och vattendrag. I skrivande stund så pågår det en utredning för att se om det är möjligt att ännu mer minska strandskyddet eller till och med att ta bort det helt.

Detta gör att vi bygger mer och mer både vid havet och sjöar i Sverige. Det är en tydlig trend att bygga så nära havet eller sjöar det går och ungefär 35% av kusterna i Sverige beräknas vara exploaterad och bebyggd. på vissa håll är det ännu högre. Det är en oroväckande trend för oss som bryr sig om våra stränder och vattendrag. Vi riskerar att se att ännu större del av stränderna blir bebyggda med privata hushåll och att gå på stranden kanske inte är så självklart i framtiden som det har varit hittills. Det är mycket som pekar på att vi i framtiden kommer att få se liknande uppstyckningar som i utlandet där det kan vara svårt att gå på stranden för att det ligger privata hus och marker där. Än så länge så är det aldrig okej att spärra av stranden för egen del dock. Ner till vattenbrynet är det alltid möjligt att komma och ett hus kan aldrig äga en bit strand och spärra av den. Det kanske är en fråga om tid dock om trenden fortsätter.

Inga höga röster än så länge

Hittills så har det inte höjts några starka röster mot att strandskyddet försvagas så som det gör. Det är lite oväntat då vi generellt sett tycks värna om den svenska naturen. Dock så finns det föreningar, organisationer och partier som starkt sätter sig emot att skala ner på strandskyddet ytterligare. Dock så finns det då också partier som gör tvärtom och som står bakom den nämnda utredningen av att ta bort strandskyddet. Utredningen väntas vara klar 2021 och den kan avgöra strandskyddets framtid. Finns inte strandskyddet så är det upp till var och en och bygga och göra om marken till det man själv önskar.

En del oroar sig också för de klimatförändringar som kommer att komma. Om den generella trenden är att vi bygger närmre och närmre vattenlinjen så riskerar allt fler människor att få mer problem när vattennivån stiger. En biologisk mångfald av växter gör även att marken blir mer lucker och den blir bättre på att ta hand om vattnet som kommer. Med en annan flora kanske det blir mer översvämningar.

Lämna en kommentar