PFAS – Vad är det?

PFAS - Vad är det?

PFAS är ett samlingsnamn för en mängd av skadliga ämnen som finns mitt ibland oss alla. Det är över 4700 ämnen som ligger under denna bokstavskombination. Du hittar dem överallt så som i stekpannor, skor, möbler, funktionskläder, skönhetsprodukter och mycket annat. Det är helt enkelt svårt att undvika dem. Det finns en del risker med … Läs mer

Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi

Att bygga upp ett företag ställer idag större krav på entreprenörer som i allt större utsträckning måste tänka på hur deras produktion påverkar miljön. I takt med att fler människor blir medvetna om de miljöhot vi står inför så ökar också samhällets förväntningar på en hållbar produktion där regelverk följs. I frågan om hur företag … Läs mer

Att resa miljövänligt

Att resa miljövänligt

Under ett års tid gasar en bil ut ungefär 2,2 ton koldioxid, lika mycket som att flyga till Thailand tur och retur. Varje år släpper vi ut ca 8 ton växthusgas per person. För att klara klimatförändringarna behöver vi komma ner till ungefär 1 ton per person och år, fram till år 2050. Hur ska … Läs mer

Vad är utsläppsrätter?

Vad är utsläppsrätter?

Handel med utsläppsrätter ingår i ett system som inleddes i EU 2005. Syftet är att minska företags utsläpp av växthusgaser, däribland koldioxid, på ett kostnadseffektivt sätt. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid och de företag som är med i systemet måste ha minst lika många utsläppsrätter som motsvarar företagets årliga utsläpp. De företag som har … Läs mer