Nyheter: ”Regeringen måste samla branschens aktörer i frågan om textilavfall”

EU:s avfallsdirektiv kräver separat utsortering av textilavfall från den 1 januari 2025. Vi ställer oss frågande till varför regeringen på egen hand förekommer detta med ett förslag på en nationell lösning som i mångt och mycket inte kommer att förändra – och framför allt inte förbättra – någonting alls, skriver Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert inom … Läs mer