Nyheter: Ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på strategin för en hållbar vindkraftutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket bjuder in till fortsatt delaktighet i myndigheternas gemensamma arbete med att ta fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Från maj månad planeras det för olika möten med möjlighet till dialog och att lämna synpunkter på strategin.
Det är nu också möjligt att ta del av en sammanfattning av de synpunkter som myndigheterna fått in om nulägesbeskrivningen för strategin.

Läs hela nyheten här