Nyheter: Viss ökning av formellt skyddad skogsmark och frivilliga avsättningar

Under 2019 har nästan 22 000 hektar tillkommit som formellt skyddad skogsmark. Det motsvarar 0,1 procent av all skogsmark i Sverige. De frivilliga avsättningarna har ökat med nästan 45 000 hektar, vilket motsvarar 0,2 procent av all skogsmark i Sverige.

Läs hela nyheten här