Nyheter: Världens länder har misslyckats i uppdraget att uppnå målen för biologisk mångfald

Inget av de 20 mål för biologisk mångfald som världens länder kom överens om att arbeta för inom konventionen för biologisk mångfald (CBD) under perioden 2011 till 2020 har uppnåtts. Det fastslår femte upplagan av rapporten Global Biodiversity Outlook som lanseras idag. Rapporten bygger på ländernas officiella rapportering av hur de har genomfört konventionens mål under decenniet. För att vända utvecklingen krävs nu modiga beslut och samhällets vilja att förändra vårt nyttjande av naturen.

Läs hela nyheten här