Nyheter: Vägledning granbarkborre

För att underlätta länsstyrelsernas hantering av granbarkborre i skyddade områden har Naturvårdsverket i ett regeringsuppdrag under 2020 väglett länsstyrelserna om att hantera storskaliga angrepp. Syftet är att minska spridningen av granbarkborre, utan att skada de naturvärden som ska bevaras.

Läs hela nyheten här