Nyheter: Utvärdering av delmålen i plan för genetisk förstärkning av varg

I oktober 2016 fastställde Naturvårdsverket en femårig plan med delmål och mål för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen 2016–2020. Nu är en utvärdering av planen genomförd och den visar att delmålen i planen till största delen uppnåtts.

Läs hela nyheten här