Nyheter: Två arter av dagfjärilar kan ha försvunnit från Sverige

Enligt en ny rapport har två arter av dagfjärilar sannolikt försvunnit från Sverige. Flera andra arter är starkt hotade. Rapporten är en sammanfattning av läget för de tio dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. De två arterna som kan ha försvunnit är kronärtsblåvinge och veronikanätfjäril. Minskning av tillgänglig livsmiljö är den främsta orsaken till det allvarliga läget för fjärilarna, enligt författarna av rapporten.

Läs hela nyheten här