Nyheter: Transportinfrastrukturplanering viktig för att nå Sveriges klimatmål

Naturvårdsverkets har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande statlig transportinfrastrukturplanering. Naturvårdsverket avstyrker underlaget och anser att det behöver ta större hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga nationella miljömål.

Läs hela nyheten här