Nyheter: Träning i vilthägn bör leva upp till djurskyddslagens krav

Naturvårdsverket och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen utvärderat djurvälfärden vid träning av hund på vilt i vilthägn. Myndigheterna bedömer att det finns en samhällsnytta med träningen. Samtidigt innebär träningen en risk för lidande. Det är därför viktigt att träningen i vilthägn görs på ett sätt som lever upp till kraven i djurskyddslagstiftningen. Träningen bör inte undantas kraven i djurskyddslagen.

Läs hela nyheten här