Nyheter: Tips för hänsynsfulla naturupplevelser

Pandemin har medfört att allt fler söker sig ut i naturen. Det är positivt då det finns studier som visar att friluftsliv får oss att må bra. Men det har också medfört vissa utmaningar i form av trängsel, ökad nedskräpning och ökat slitage. Naturvårdsverket har därför sammanställt ett antal tips på vad man ska tänka på när man besöker naturen.

Läs hela nyheten här