Nyheter: Sveriges utsläpp minskade med 3,2 procent 2019 (uppdaterad text 15 maj)

Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter som står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Läs hela nyheten här