Nyheter: Sveriges första nationella vägledning för naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet

Naturvårdsverket publicerar idag Sveriges första nationella vägledning för naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet. Naturbaserade lösningar är ett viktigt verktyg för att hantera de sammanlänkande kriserna kring klimat och biologisk mångfald, samtidigt som många andra samhällsnyttor erhålls på köpet. Vägledningen avser att inspirera aktörer att nyttja naturen som ett verktyg i klimatanpassningsarbetet.

Läs hela nyheten här