Nyheter: Sverige i globalt samarbete för pris på koldioxid

Allt fler länder nu vill utveckla utsläppshandel för att sätta ett pris på klimatutsläpp. Sverige, som har lång erfarenhet av frågan, går nu in som medlem i International Carbon Action Partnership för att stärka samarbetet kring utsläppshandel.

Läs hela nyheten här