Nyheter: Större svenska städer positiva till att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik

Kommunala tjänstemän som jobbar med strategisk planering i större städer är generellt sett positiva till att göra om befintliga gator och vägar för att ge plats åt ökade satsningar på cykel-, gång- och kollektivtrafik och minskat bilberoende. Men möjligheterna att lyckas begränsas av en rad utmaningar, som målkonflikter och brist på medfinansiering. Det framgår av en ny studie från Naturvårdsverket.

Läs hela nyheten här