Nyheter: Stöd för klimatanpassning av statens fastigheter

Nu finns ett metodstöd framtaget för klimatanpassning av statlig egendom. Stödet riktar sig till myndigheter som arbetar med klimatanpassning av sina fastighetsbestånd.

Läs hela nyheten här