Nyheter: Smarta fyndkartor underlättar bekämpning och uppföljning av invasiva arter

SLU Artdatabanken lanserar tjänsten ”Fyndkartor” där man för ett valfritt geografiskt område kan se inrapporterade fynd av invasiva främmande arter, utvecklingen över tid och följa upp hur bekämpningen av invasiva arter går.

Läs hela nyheten här