Nyheter: Satsning på lokala åtgärder i hela landet för att rädda vilda pollinatörer

Länsstyrelserna får 15 miljoner kronor att fördela till lokala projekt som bidrar till att återskapa ett landskap rikt på boplatser och tillgång på mat för våra hotade vilda pollinatörer. Mest pengar går till Skåne, Stockholm och Kalmar.

Läs hela nyheten här