Nyheter: Satsning på elektrifiering genom elflyg och elbussar i Klimatklivet

Naturvårdsverket beviljar stöd till flera nya åtgärder för att ytterligare bygga ut nätet av laddstationer för flyg och bussar som drivs på el. Att investera i möjligheter till laddning inom olika sektorer är några av flera åtgärder som bidrar till Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Läs hela nyheten här