Nyheter: Särskilt förorenade områden står högt på dagordningen för Barentssamarbetet

Samarbetet för att minska föroreningar har gett resultat och avvecklingsprocessen av flera särskilt förorenade områden (hot spots) har visat på en positiv utveckling. Ytterligare förbättringar var idag på dagordningen vid det 100:e mötet i undergruppen för Avveckling av Särskilt Förorenade Områden (SHE) som hölls idag.

Läs hela nyheten här