Nyheter: Så arbetar Naturvårdsverket med underrättelser till regeringen

Naturvårdsverket är skyldiga att underrätta regeringen när en verksamhet kan få betydande inverkan på människors hälsa och miljö. Det händer inte ofta, Naturvårdsverket har endast skickat tio underrättelser till regeringen sedan 2002. Underrättelsen innebär inte att Naturvårdsverket tar ställning i sak.

Läs hela nyheten här