Nyheter: Revidering av statistik för plastbärkassar 2020

I den årliga statistiken för plastbärkassar har uppgiften om mängden mycket tunna plastbärkassar (med en väggtjocklek under 15 mikrometer) reviderats till 48 st per person efter att vi fått in uppdaterade siffror från en uppgiftslämnare. Vi gick tidigare ut med att mängden var 55 st per person 2020.

Läs hela nyheten här