Nyheter: Reviderad avfallsplan och avfallsförebyggande program ska bidra till effektivare avfallshantering

Naturvårdsverket har reviderat Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program utifrån nya krav i EU:s avfallspaket. Genom att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och säkerställa långsiktiga cirkulära materialflöden tas resurserna tillvara i avfallet.

Läs hela nyheten här