Nyheter: Ren luft firas för att minska ohälsa i världen

Idag firas för första gången den internationella dagen för ren luft och blå himlar – Day of Clean Air for Blue Skies – på initiativ av FN:s generalförsamling. Dagen ska öka medvetenheten om luftföroreningar och dess förödande effekter på människors hälsa och uppmanar till åtgärder för en renare luft världen över.

Läs hela nyheten här