Nyheter: Pandemin bidrog till rekordminskning av svenska klimatutsläpp

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskade med knappt 7 procent under 2020 jämfört med 2019. Coronapandemin är förklaringen till en del av förändringarna men det finns även andra skäl till minskningen, såsom produktionsstopp inom industrin. För att klara våra klimatmål framåt behövs förändringar som är bestående.

Läs hela nyheten här