Nyheter: Oroväckande förändring för betesmarkerna

Naturvårdsverket ser med oro på det förslag som har lagts om att åtagandeplanerna för betesmarker och slåtterängar ska tas bort. Vi har därför skickat en skrivelse till Näringsdepartementet där vi betonar vikten av att behålla åtagandeplaner för särskilt värdefulla ängs- och betesmarker.

Läs hela nyheten här