Nyheter: Ombyggnation av Hornborgasjöns utlopp i Flian

Vecka 32 startar en ombyggnation av utskovet i Hornborgasjöns utlopp i Flian. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för projektet och har upphandlat Skanska för genomförandet. Utloppet ligger på den västra sidan av sjön. Bland annat kommer ombyggnationen leda till bättre vandringsmöjlighet för fisk och annan vattenlevande fauna. Arbetet beräknas att pågå i cirka sex månader och kommer innebära begränsningar i tillträde och framkomlighet för besökare vid utloppet.

Läs hela nyheten här