Nyheter: Ökad självförsörjning av livsmedel vinner innovationstävling

Nu har vinnarna utsetts i en innovationstävling för att öka resurseffektiviteten i livsmedelssektorn. Det vinnande lagets lösning ska öka Sveriges självförsörjning av livsmedel. Andra lösningar som uppmärksammas kommer också att öka mängden regionalt producerad mat och minska mängden emballage.

Läs hela nyheten här