Nyheter: Ökad risk för viltolyckor

Det sker tiotusentals viltolyckor i Sverige varje år och flest olyckor sker på hösten och vintern. Därför uppmärksammar Nationella Viltolycksrådet, där Naturvårdsverket ingår, alla trafikanter på den ökade risken att möta vilt i trafiken.

Läs hela nyheten här