Nyheter: Nytt undantag för länsstyrelsen i arbetet med förvaltning av älg

För att undvika spridning av covid-19 i samhället har Naturvårdsverket tidigare beslutat att länsstyrelserna får besluta att godkänna älgförvaltningsplaner och fastställa älgskötselplaner även i de fall då samråd inte har kunnat genomföras. Nu har ett nytt beslut tagits med samma innehåll.

Läs hela nyheten här