Nyheter: Nytt nationellt kartverktyg ska underlätta arbetet med grön infrastruktur

Nu finns ett nytt kartverktyg där de olika värdetrakterna i Sveriges län finns samlade. En värdetrakt är ett kunskaps- och planeringsunderlag som visar på särskilda ekologiska värden i landskapet. Underlaget riktar sig till dem som arbetar med skog, mark och vatten. Verktyget är särskilt användbart i arbetet med att prioritera och planera både naturvårdsåtgärder och markanvändning, för att bidra till att bevara och stärka den gröna infrastrukturen och skapa hållbara landskap.

Läs hela nyheten här