Nyheter: Nytt hållbarhetsråd ska hjälpa plåtföretag med cirkulär ekonomi

Branschorganisationen Svensk byggplåt inrättar ett externt råd – målet är att ta vara på extern kompetens och få en smartare hantering av byggplåt med fokus på cirkulära modeller. En kommitté med branschrepresentanter inrättas också, som kommer stå i dialog med det externa rådet.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar