Nyheter: Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till.

Läs hela nyheten här