Nyheter: Nya miniminivåer för björn i Sverige fastställda

Naturvårdsverket har fastställt det minsta antal björnar som ska finnas i län och rovdjursförvaltningsområden i Sverige. Det ger utrymme för länsstyrelserna att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar.

Läs hela nyheten här