Nyheter: Nya lösningar i städer bättre för miljön

Stadsinnovationer leder till positiva effekter för både människor och miljön. Det fastslår Naturvårdsverket efter att ha analyserat 60 olika projekt som genomförts i Sverige. Effekterna är tystare gator, bättre livsmiljö, renare luft samt minskad klimatpåverkan.

Läs hela nyheten här