Nyheter: Ny utredning visar att Sverige har stor potential att minska sina utsläpp genom lagring av koldioxid från biobränslen (bio-CCS)

Senast år 2045 ska Sverige ha uppnått netto-noll utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att Sverige behöver ha vissa negativa utsläpp för att kompensera för eventuellt kvarvarande utsläpp. Lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS, är en av viktig lösning för Sverige för att nå klimatmålen.

Läs hela nyheten här