Nyheter: Ny sammanställning var högfluorerade ämnen kan finnas i Sverige

Sveriges geologiska undersökning har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en inventering och riskbedömning av platser i Sverige där brandskum hanterats. Nu finns en sammanställning per län och kommun kring platser i Sverige där brandskum använts.

Läs hela nyheten här