Nyheter: Ny rapport visar på framgångar i biosfärområdesarbetet

Arbetet med biosfärområden, där kunskap och metoder testas för att nå en hållbar utveckling, har gett flera positiva effekter. En ny rapport, Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring, visar att människor kan börja betrakta och förhålla sig till sin omgivning på nya sätt. Arbetssättet har bidragit till att lösa flera konflikter om naturresurser.

Läs hela nyheten här