Nyheter: Ny rapport om cykelplaneringen i Sverige

Nationella cykelrådet ger idag ut en ny rapport om hur cykelplaneringen fungerar i Sverige. Den kartlägger olika aktörers ansvar och roller, och beskriver även utmaningar och behov av förbättringar, för att underlätta en planering som stärker förutsättningarna för att välja cykel som trafikslag.

Läs hela nyheten här