Nyheter: Ny miniminivå fastställd för järv i Sverige

Naturvårdsverket har fastställt det minsta antal jävar som ska finnas i län och rovdjursförvaltningsområden i Sverige. För att järvpopulationen ska ha gynnsam bevarandestatus ska det vara minst 600 järvar i Sverige.

Läs hela nyheten här