Nyheter: Ny finansieringslösning för strandad knölval

Den val som strandade på sydöstra Öland i april är nu omhändertagen och destruerad. Att hantera kvarlevor av ett så stort djur är ovanligt med svenska mått mätt och extra kostsamt. Naturvårdsverket har därför beslutat att tillskjuta särskilda resurser för att finansiera hanteringen av den strandade valen.

Läs hela nyheten här