Nyheter: Nu öppnar Klimatklivet för nya ansökningar

På måndag och fram till och med 30 september går det att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. Investeringarna bidrar till grön omställning som utöver klimatnyttan både stärker svenska företag och ger arbetstillfällen.

Läs hela nyheten här