Nyheter: Naturvårdsverket kritisk till strandskyddsutredningen

Naturvårdsverket anser att strandskyddsutredningens förslag innebär alltför stora lättnader i strandskyddet och riskerar att hota allmänhetens tillgång till stränder och den biologiska mångfalden. Förslagen saknar en balans mellan områdesskydd och byggande.

Läs hela nyheten här