Nyheter: Naturvårdsverket köper del av Tyresta naturreservat

Naturvårdsverket har tecknat avtal med Stockholms stad om att köpa en del av Tyresta naturreservat. I området finns höga naturvärden och köpet tryggar möjligheterna att fortsätta göra hela området kring Tyresta tillgängligt för naturupplevelser.

Läs hela nyheten här