Nyheter: Naturvårdsverket föreslår utveckling av beräkningar av ekonomiska effekter från naturturism

Naturvårdsverket lämnar sin slutrapport i ett regeringsuppdrag som redovisar vad satsningarna på värdefull natur har inneburit för landsbygdsutveckling, sysselsättning och naturturism.

Läs hela nyheten här