Nyheter: Naturvårdsverket föreslår att fler skyddsformer rapporteras till EEA

Naturvårdsverket har, i samarbete med Skogsstyrelsen, jämfört och beskrivit hur Sverige och ett urval av länder redovisar skyddade områden i internationella sammanhang till Europeiska miljöbyrån (EEA). De revideringar som planeras kommer att öka andelen internationellt rapporterad skyddad natur. I förlängningen kommer Sveriges nationella statistik avseende skyddade områden att mer fullständigt avspeglas i den internationella rapporteringen.

Läs hela nyheten här